Tuesday, October 31, 2006

Beoordeling, deel 1

Maandag 30 oktober was de beoordeling voor het project. Na de vakantie op school te hebben doorgebracht en met z'n allen doorgewerkt te hebben kon Paul op zondagavond de laatste puntjes op de -i zetten. Het filmpje was voorlopig af, al wisten we dat er nog wel wat verbeterd kon worden.

De docenten zagen dit ook en eigenlijk was het bij alle projectgroepjes zo. Daarom volgde er voorlopig nog geen definitief cijfer, maar een reeks nuttige verbeteringen op de huidige montage.

We gaan dus gewoon verder met het project, wat ook een belangrijke rol gaat spelen tijdens de workshop over geluid. Pas daarna komt er een definitief cijfer.
Zoals het er nu uitziet waren de docenten best tevreden over de stand van zaken. Belangrijk is dat sommige shots, sommige momenten in de timing en de titel van de film nog wat extra aandacht krijgen.

Binnenkort krijgt deze post dus een deel 2, over de definitieve afronding van het project.

(Later plaats ik hier nog enkele foto's van het werkproces, die genomen zijn tijdens het filmen van de live-action filmbeelden, vastgelegd op dinsdag 10-10-2006).

Thursday, October 19, 2006

Shot5

playblast in maya, shot 5, bijna af.

Shot 2

playblast in maya, van shot twee.

Thursday, October 05, 2006

Storyboard

Na een heleboel denkwerk en veel overleg was het storyboard af. De shots waaruit het storyboard is opgebouwd zijn ook de basis voor de uiteindelijke film. Ze moeten hiervan een aardig beeld kunnen geven, al zullen er waarschijnlijk nog wat wijzigingen plaatsvinden.

We hebben een serie testopnames op deze manier gemaakt, in de greenscreen-studio en met het groene scherm in de grote animatie-studio. Vrijdag (06-10-06) hebben we voornamelijk gekeken hoe camera en verlichting werken. Waarschijnlijk beginnen de definitieve opnames dinsdag (10-10-06) , waarbij wij hopen binnen 1 dag heel ver te komen.

Ook hebben we waarschijnlijk de titel voor de film: "muurvast".


Tuesday, October 03, 2006

Het maya decor


We hebben ons decor in Maya gemaakt.
We zijn er nog niet helemaal uit welke texture we gaan gebruiken want de nadruk moet niet op de muur zijn (die al snel erg druk is als het bestaat uit steentjes).
De omgeving moet vrij neutraal zijn zodat de schaduwen wat meer opvallen.
Na wat testjes wordt dit waarschijnlijk de texture van onze muur.
We maken ook nog een texture voor de stoep.
Dit is alvast een preview van hoe het decor in Maya er uit zou kunnen gaan zien.

De techniek

We wilde eerst ons decor echt gaan maken als maquette.
Maar na overleg hebben we toch besloten het decor te maken in Maya om onze live-action beelden dan makkelijker&beter erin te kunnen verwerken.
De voorbijgangers willen we echt gaan filmen voor green screen en later in het Maya decor plaatsen.
We hebben al wat testjes gedaan en dat ging best goed!
De schaduwen willen we maken door de gegreenscreende voorbijganger zwart doorzichtig te maken (schaduw) en er als schaduw aan de voorbijganger te plakken.
Bij de scenes dat de schaduw iets anders dan de voorbijganger doet willen we dit ook op deze manier gaan doen.
Als de schaduw zich lostrekt van de voorbijganger willen we waarschijnlijk een andere techniek gebruiken omdat dit vrij dynamisch moet worden.
We gaan nog testjes doen om te kijken of we dit willen tekenen of in maya gaan animeren.
Het wegfladderen gaan we ook animeren.

Saturday, September 23, 2006

Storyboard


Dit is de grove versie om een beeld te schetsen van ons idee.
Het echte storyboard komt zodra hij af is

Scenario

Er staat een ladder tegen een hoge muur.
Je kunt niet zien wat er achter die muur is.
Mensen lopen voorbij.
De schaduwen van de voorbijgangers projecteren op de muur.
Ineens zie je dat een schaduw zich vast houdt aan de schaduw van de ladder.
De persoon waar de schaduw van is heeft neits in de gaten en loopt door zonder zijn schaduw.
Hij is een deel van zichzelf kwijtgeraakt en heeft het nieteens door.
De schaduw kijkt wat onwennig om zich heen.
Hij besluit dan via de ladder omhoog te klimmen.
Mensen blijven gewoon langs lopen maar niemand heeft iets door.
Alleen de schaduwen van de voorbijgangers kijken soms wat verschrikt om naar de schaduw die via de ladder omhoog klimt.
De schaduw nadert het einde van de muur en kijkt er overheen (zijn hoofd is dus nu niet meer zichtbaar omdat dit niet meer op de muur geprojecteerd is).
Hij kijkt en besluit dan verder omhoog te gaan.
Hoe hoger de schaduw komt hoe minder er nog wat van hem te te zien is.
De schaduw is op de muur geklommen en dus niet meer zichtbaar.
Dan zie je ineens dat de schaduw opstaat (zich ontvouwd) en op de muur staat.
Hij heeft de muur dus niet meer nodig om zichtbaar te zijn.
Hij kijkt naar de lucht.
Dan spreidt hij zijn armen en springt van de muur af.
Hij zweeft en begint wat onwennig te fladderen.
Hij fladdert steeds hoger tot hij uit beeld verdwijnt.
Dan zie je een shot van de lucht.
De fladderende schaduw vliegt voorbij en gaat steeds hoger.
Dan begint de camera langzaam uit te zoomen.
De vliegende schaduw wordt steeds kleiner.
Bij het uitzoomen komen er steeds meer andere fladderende schaduwen in beeld.

Opdracht

Maak een korte animatie in combinatie met live-action beelden.